Flag
ベトナム語
フィルター
Clear All
フィルター
Flag
ベトナム語
指導可能な時間帯
出身
先生が話せる言語
料金
ap

AP - ベトナム語のチューター&先生

calendar_plus

Update your availability

Tell us when you're available and we'll find a teacher that matches your needs.
Profile Picture
$12
USD/
security_checked
5.0
$12
USD/
Flag
ベトナム語
globe
米国
time
12
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
C2
,
ポーランド語
My name is Ha Tran and I have been a language teacher for more than 6 years since I was a student in the university. I am an open-minded and enthusiastic person that I want to bring my positive energy to people around me. I love traveling and exploring new things around the world. I am also into cooking and singing karaoke. I love teaching students from beginner levels to advanced levels and to be able to see how fast they could improve after a few lessons learning with me. As a teacher, I always want to encourage my students to speak up even though they can make a lot of mistakes. I'd love to correct the mistakes that my student made in a positive way and motivate them to try harder and do it better next time. Xin chào, tôi tên là Hà và tôi đã là giáo viên dạy ngôn ngữ được hơn 6 năm. Tôi là một người năng động, vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người muốn học tiếng Việt. Tôi tốt nghiệp đại học ở Việt nam và sau đó đến Ba Lan để học thạc sĩ về ngôn ngữ. Tôi thích du lịch và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi cũng là người đam mê nấu nướng và hát karaoke. Tôi rất thích dạy tiếng Việt ở mọi trình độ khác nhau và thấy được cách mà học sinh của tôi đã tiến bộ như thế nào khi học với tôi. Trong giờ học tôi luôn muốn cổ vũ tinh thần cho học sinh tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt. Tôi sẽ giúp đỡ họ sữa các lỗi phát âm và từ vựng một cách tích cực nhất để có thể tạo động lực giúp họ học tiếng Việt tốt hơn.
Flag
ベトナム語
globe
米国
time
12
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
C2
,
ポーランド語
My name is Ha Tran and I have been a language teacher for more than 6 years since I was a student in the university. I am an open-minded and enthusiastic person that I want to bring my positive energy to people around me. I love traveling and exploring new things around the world. I am also into cooking and singing karaoke. I love teaching students from beginner levels to advanced levels and to be able to see how fast they could improve after a few lessons learning with me. As a teacher, I always want to encourage my students to speak up even though they can make a lot of mistakes. I'd love to correct the mistakes that my student made in a positive way and motivate them to try harder and do it better next time. Xin chào, tôi tên là Hà và tôi đã là giáo viên dạy ngôn ngữ được hơn 6 năm. Tôi là một người năng động, vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người muốn học tiếng Việt. Tôi tốt nghiệp đại học ở Việt nam và sau đó đến Ba Lan để học thạc sĩ về ngôn ngữ. Tôi thích du lịch và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi cũng là người đam mê nấu nướng và hát karaoke. Tôi rất thích dạy tiếng Việt ở mọi trình độ khác nhau và thấy được cách mà học sinh của tôi đã tiến bộ như thế nào khi học với tôi. Trong giờ học tôi luôn muốn cổ vũ tinh thần cho học sinh tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt. Tôi sẽ giúp đỡ họ sữa các lỗi phát âm và từ vựng một cách tích cực nhất để có thể tạo động lực giúp họ học tiếng Việt tốt hơn.
Profile Picture
$12
USD/
security_checked
5.0
$12
USD/
Flag
ベトナム語
globe
ベトナム
time
284
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
C1
,
中国語
A1
Hi, I'm Hanh, a teacher for the past 3 years. I have experience teaching children through adults, different levels, as well as different styles. I'm currently living in Ho Chi Minh city. 1)Education background: Native Vietnamese speaker (Southern accent); Bachelor's degrees in General Marketing. 2)Work Experience Have been teaching Vietnamese to foreigners since 2015; 3) Advantages of my class - Practice makes perfect. So you practice speaking and listening Vietnamese as much as possible in the class. - Get customized and practical lessons. - Offer you free materials such as eBooks, listening audios, flashcard… - Offer homework with guidance and correction outside of the lesson.
Flag
ベトナム語
globe
ベトナム
time
284
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
C1
,
中国語
A1
Hi, I'm Hanh, a teacher for the past 3 years. I have experience teaching children through adults, different levels, as well as different styles. I'm currently living in Ho Chi Minh city. 1)Education background: Native Vietnamese speaker (Southern accent); Bachelor's degrees in General Marketing. 2)Work Experience Have been teaching Vietnamese to foreigners since 2015; 3) Advantages of my class - Practice makes perfect. So you practice speaking and listening Vietnamese as much as possible in the class. - Get customized and practical lessons. - Offer you free materials such as eBooks, listening audios, flashcard… - Offer homework with guidance and correction outside of the lesson.
Profile Picture
$12
USD/
security_checked
5.0
$12
USD/
Flag
ベトナム語
globe
米国
time
183
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
B2
Hello, my name is Lily,and I'm from Dalat, Vietnam. I'm a native Vietnamese speaker and teach Vietnamese. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English and The Ma - my mother tongue (one of the minority languages in Vietnam). I am currently offering a free initial trial lesson for new students. I love music, dancing, traveling and singing.
Flag
ベトナム語
globe
米国
time
183
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
B2
Hello, my name is Lily,and I'm from Dalat, Vietnam. I'm a native Vietnamese speaker and teach Vietnamese. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English and The Ma - my mother tongue (one of the minority languages in Vietnam). I am currently offering a free initial trial lesson for new students. I love music, dancing, traveling and singing.
Profile Picture
$10
USD/
security_checked
5.0
$10
USD/
Flag
ベトナム語
globe
ベトナム
time
14
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
C1
,
タイ語
C1
,
アラビア語
B2
,
中国語
A2
,
広東語
A1
Xin chào!!! It's Mon heree. I am a native Vietnamese teacher whose enthusiasm in teaching and helping Vietnamese learner from all around the world speak Vietnamese confidently. I have been teaching my mother tongue for many students from everywhere in the world. I myself also a language lover that I aim to learn and master (at least) 10 languages. Let's befriend and learn Vietnamese together!!!
Flag
ベトナム語
globe
ベトナム
time
14
使用できる言語:
ベトナム語
ネイティブ
,
英語
C1
,
タイ語
C1
,
アラビア語
B2
,
中国語
A2
,
広東語
A1
Xin chào!!! It's Mon heree. I am a native Vietnamese teacher whose enthusiasm in teaching and helping Vietnamese learner from all around the world speak Vietnamese confidently. I have been teaching my mother tongue for many students from everywhere in the world. I myself also a language lover that I aim to learn and master (at least) 10 languages. Let's befriend and learn Vietnamese together!!!
時間帯の一覧は、全てお住まいのタイムゾーンが適用されています
プロフィールを表示