0

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

8ヶ月前
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

人気

0
Irma
Flagスペイン語20時間前
コメント: 0詳細レポート
dele
institutocervantes
español
aprende
examen
0
Mikiko
Flag英語21時間前
コメント: 6詳細レポート
MapProfile Picture
ベトナム語
Flag ベトナム
7:52 AM (GMT+07:00)
登録日: 2018年6月29日