0

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

5ヶ月前
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

人気

0
Flag英語17時間前
コメント: 0詳細レポート
ielts
listening
ielts listening
0
Flag英語13時間前
コメント: 3詳細レポート
nadal
description
appearance
0
Jessica
Flag中国語12時間前
コメント: 0詳細レポート
food
conversation
0
Jessica
Flag中国語12時間前
コメント: 1詳細レポート
mandarin
learning
grammar
MapProfile Picture
ベトナム語
Flag ベトナム
12:15 PM (GMT+07:00)
登録日: 2018年6月30日