Profile Picture

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

16日前
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

人気

Profile Picture
Profile Picture
nancy
Flag中国語11時間前
コメント: 0詳細レポート
Profile Picture
Profile Picture
Nadya
Flagスペイン語1時間前
コメント: 0詳細レポート
habilidades
español
cuatro habilidades
Profile Picture
Profile PictureFlagスペイン語2日前
コメント: 22詳細レポート
MapProfile Picture
ベトナム語
Flag ベトナム
2:22 AM (GMT+07:00)
登録日: 2018年6月30日