Profile Picture

We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!

3ヶ月前
We can exchange language, i help you Vietnamese, you help me English and we are friends!
Translate: Chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ, tôi giúp bạn học Tiếng việt (và tìm hiểu về Việt Nam), bạn giúp tôi học tiếng anh và hơn thế nữa chúng ta sẽ là những người bạn tốt :)
vietnam
english

人気

Profile Picture
Profile Picture
Alex
Flag英語2日前
コメント: 5詳細レポート
Profile Picture
Profile Picture
Janette
Flag英語1日前
コメント: 5詳細レポート
lesson plans
children
Profile Picture
Profile Picture
Lucía
Flagイタリア語18時間前
コメント: 0詳細レポート
falsi
amici
falso
amico
burro
MapProfile Picture
ベトナム語
Flag ベトナム
6:30 PM (GMT+07:00)
登録日: 2018年6月30日