Profile Picture

Tính năng trò chuyện nhóm với người dùng.

8ヶ月前
Bạn ơi cho mình hỏi giờ tính năng chát voice, trò chuyện nhóm với bạn bè trên trang web này ở phần nào nhỉ. Mình ko thấy. Thank bạn nhé.

人気

Profile Picture
Profile PictureFlag英語9時間前
コメント: 0詳細レポート
english
spanish
inglés
español
exchange
Profile Picture
Profile Picture
Sandra Patricia
Flagスペイン語6時間前
コメント: 0詳細レポート
Profile Picture
Profile PictureFlag英語8時間前
コメント: 0詳細レポート
Profile Picture
Profile Picture
Charles
Flag英語4時間前
コメント: 0詳細レポート
english
language
vocabulary
grammar
biligual
MapProfile Picture
英語
Flag ベトナム
9:40 AM (GMT+07:00)
登録日: 2015年9月15日