0

ซ้าย (left) & ขวา (right)

일 년 전
Today I would like to tell you about how to use left and right in Thai.
- left = ซ้าย = sáai
- right = ขวา = kwăa
------------------------------------
Example
1. ทางซ้าย = on the left 
taang sáai
2. ทางขวา = on the right 
taang kwăa
3. ข้างซ้าย = Left side
kâang sáai
4. ข้างขวา = Right side
kâang kwăa
5. ซ้ายมือ = Left hand
sáai meu
6. ขวามือ = Right hand
kwăa meu
------------------------------------
Kru Cherry
a language online tutor

人気

0
Elena
Flagイタリア語7시간 전
コメント: 0詳細レポート
learn italian
formal language
informal language
0
Marta
Flagスペイン語7시간 전
コメント: 0詳細レポート
palabra
siesta
spanish
origen
etimologia
0
Ana Lucía
Flagスペイン語18시간 전
コメント: 0詳細レポート
podcast
tecnología
español
español mexicano
learn spanish

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
タイ語
globe
タイ
time
53
レッスンを予約