0

แก้วตาดวงใจ / gâew dtaa duang jai

1年前
Do you know ...... What does it means? 
📷
แก้วตา gâew dtaa = lens ดวงใจ duang jai = heart

These two things are important for you. So when we combine these two words, it means 'beloved' = the apple of one’s eye

Example sentences:

- ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
lôok bpen gâew dtaa duang jai kŏng pôr mâe
Children are the apple of their parents eyes

- เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน
ter keu gâew dtaa duang jai kŏng chăn
You are the apple of my eye
thai

人気

0
Dee Solas
Flag英語39分前
コメント: 0詳細レポート
motivating monday
students
teachers
0
Emily
Flag英語14時間前
コメント: 1詳細レポート
phrasal
verbs
verb
phrasal verbs
advanced
0
John
Flag英語4時間前
コメント: 0詳細レポート
english
pronunciation
accent
british english
vowel
0
Michael
Flag英語1時間前
コメント: 0詳細レポート
books
quotes
reading

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
タイ語
globe
タイ
time
53
レッスンを予約