0

แก้วตาดวงใจ / gâew dtaa duang jai

1年前
Do you know ...... What does it means? 
📷
แก้วตา gâew dtaa = lens ดวงใจ duang jai = heart

These two things are important for you. So when we combine these two words, it means 'beloved' = the apple of one’s eye

Example sentences:

- ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
lôok bpen gâew dtaa duang jai kŏng pôr mâe
Children are the apple of their parents eyes

- เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน
ter keu gâew dtaa duang jai kŏng chăn
You are the apple of my eye
thai

人気

0
Jackie
Flag英語11時間前
コメント: 2詳細レポート
jackie
translation
fluency
conversation
vocabulary
0
Kenda
Flagスペイン語6時間前
コメント: 0詳細レポート
0
Ryan
Flag英語1日前
コメント: 0詳細レポート
reading
writing
free practice
coachsoule
ielts and conversation coaching
0
Shana
Flag英語9時間前
コメント: 1詳細レポート
second language
non-native speakers

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
タイ語
globe
タイ
time
53
レッスンを予約