Profile Picture

می خواهید به ایران برید؟

8ヶ月前

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


人気

Profile Picture
Profile Picture
Nart
Flag英語15時間前
コメント: 0詳細レポート
dubai
connection issues
Profile Picture
Profile Picture
Jona
Flag中国語1日前
コメント: 0詳細レポート
外出
吃饭
dining out
Profile Picture

Marty

Flag
(639)
$17.95
USD/h
英語
米国
842
レッスンを予約